İnsan Kaynakları

Açıklık, eşitlik ve güven ilkelerine dayanan insan kaynakları politikalarımızda çalışanlarımızın iş-özel yaşam dengelerine özen gösterir, inisiyatif almalarını destekler, kariyer planlamalarını şirket imkanları dahilinde ön planda tutmaya gayret ederiz.

Metal Oto Kiralama bünyesinde hiçbir şekilde din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta, işe alım süreçlerimizin hiçbir evresinde adaylara sınıflandırıcı/ayrıştırıcı sorular yöneltilmemektedir. Farklılıklarımızın deneyimlerimizi genişlettiğine ve müşterilerimize sunabileceğimiz olasılıkları arttırdığı görüşünü taşımaktayız.

Çalışanlarımız şirket içi ve dışı eğitimlerle desteklenmekte ve bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. 

Tüm ekibimizin tecrübe, bilgi ve becerileri sektör genelinin çok üzerinde olup; istihdam, eğitim, terfi, ödül ve meslekte ilerleme konularında bütün çalışanlarımıza eşit ve adil şekilde davranılması için gerekli her türlü önlemi almaktayız.

Müşteri Hizmetleri ve İletişim
444 1 823